Spirometrie

Obecný popis metody

 • vyšetření ověřuje funkční stav plic
 • hodnoty získané spirometrickým vyšetřením se dělí na hodnoty statické a dynamické
 • vyšetření se provádí pomocí měřicího zařízení -  spirometru; v současné době se nejvíce používají počítačové spirometry, které svým softwarem umožňují prezentaci výsledku ve formě grafického zobrazení (spirogram), automatickou správu spirometrických dat, kontrolu testů kvality, automatickou kalibraci aj.
 • hodnoty vyšetření jsou vyjádřeny v procentech, fyziologické hodnoty jsou stanoveny na základě věku, výšky a pohlaví testovaného pacienta

Nejčastější indikace k vyšetření

 • diagnostika obstrukčních onemocnění (astma bronchiale, cystická fibróza, bronchitidy), průkaz restrikčních onemocnění plicní tkáně (idiopatická plicní fibróza, hemosiderózy, sarkoidózy)
 • sledování průběhu léčby plicního onemocnění, po léčbě
 • zjištění příčiny dušnosti
 • monitoring plicních funkcí z důvodů vedlejších účinků léčby (onkologičtí pacienti, pacienti se systémovým onemocněním)
 • expozice znečišťujícím látkám v rámci výkonu profese

Příprava pacienta na vyšetření

 • 4 až 6 hodin před vyšetřením by pacient neměl kouřit, jíst těžce stravitelná jídla
 • sestra předem informuje pacienta, které léky (zejména inhalační) je třeba před vyšetřením vysadit
 • před zahájením vyšetření je potřeba zjistit váhu a tělesnou výšku pacienta (zejména u dětí, kdy se hodnoty parametrů funkce plic mění s růstem)
 • velmi důležité je, aby sestra velmi podrobně pacientovi vysvětlila průběh vyšetření, jak bude probíhat manévr dýchání, případně jej předvedla
 • je možné vyšetřovat děti už od 3-5 let (záleží na schopnosti spolupráce). Důležitým předpokladem je vůle spolupráce dětského pacienta a znalost, co znamená výdech, ev. prudký usilovný výdech a co znamená nádech!!!

Průběh vyšetření

 • vyšetření je nebolestivé
 • sedící (stojící) pacient dle pokynů personálu dýchá do speciálního náustku, používají se svorky k utěsnění nosu
 • kontraindikací je infarkt myokardu a některá srdeční onemocnění
 • vyšetření se neprovádí u osob s akutními záněty horních a dolních dýchacích cest
 • speciální sledování pacienta po vyšetření není nutné

Bronchomotorické testy

 • bronchomotorické testy slouží k posouzení bronchiální hyperreaktivity dýchacích cest (provádí se např. nespecifický test pomocí histaminu nebo metacholinu aplikovaného tryskovým inhalátorem), případně bronchoprovokační test 6-minutovým během (očekává se ev. zhoršení parametrů spirometrické křivky), test po podání bronchodilatačního léku (očekává se zlepšení měřených hodnot spirometrické křivky)
 • bronchokonstrikční test se nesmí provádět, pokud má pacient již při klidové spirometrii obstrukci dýchacích cest (hrozí vyvolání těžké dušnosti)
 • bronchodilatační test se automaticky provádí při obstrukci dýchacích cest při klidové spirometrii

Bodypletysmografie

 • je jednou z variant funkčního vyšetření plic, která navíc hodnotí některé další veličiny plicní funkce
 • jedná se o složitější a náročnější vyšetření, většinou za použití celotělového pletysmografu (speciální uzavřený skleněný box), toto vyšetření v naší ambulanci neprovádíme.

Impulsní oscilometrie (AOS Tremoflo) 

Vyšetření doplňující nebo i dílčím způsobem nahrazující spirometrické vyšetření u hůře spolupracujících pacientů , kteří plně nezvládají usilovný prudký výdech u spirometrie.Vhodné pro malé dětské pacienty .Blíže viz.odkaz

https://www.mr-diagnostic.cz/tremoflo


Stanovení oxidu dusnatého

Stanovení oxidu dusnatého
 • jde o neinvazivní vyšetření, které přímo odráží přítomnost eozinofilního zánětu v průduškách (jde o detekci vydechovaného NO plynu, který má ve zvýšené míře schopnost produkovat astmaticky změněná sliznice dýchacích cest
 • prokáže se tím převážně alergické astma bez ohledu na jeho tíži, rovněž intermitentní astma
 • přístrojem lze monitorovat protizánětlivý účinek antiastmatické léčby a tím i její dostatečnou efektivitu
 • je ukazatelem udržení kontroly astmatu, upozorní na zhoršení
 • výsledné hodnoty jsou závislé na věku (u dětí obvykle norma do 20 – 25 ppb)

Příprava před vyšetřením

 • edukace
 • 24 hod před vyšetřením nepožívat potraviny bohaté na dusičnany (zvláště listový salát)
 • nekouřit
 • v den vyšetření vynechat zvýšenou fyzickou zátěž
 • pacient je při vyšetření v poloze v sedě nebo ve stoje
 • vyšetření se provádí podle spolupráce dítěte zhruba od 3-5 let věku dítěte

Péče po vyšetření není nutná.

Kožní testy

V současné době provádíme prick testy. Jde o jednoduché, rychlé a relativně velmi bezpečné zjištění přítomnosti alergen specifických IgE u pacienta. Slouží k rychlé orientaci a detekci specifického alergenního podnětu. V dnešní době je k dispozici řada standardizovaných alergenových extraktů běžných inhalačních alergenů. U nás používáme základní testovací sadu, kterou můžeme libovolně dle anamnézy rozšířit.

Kapky diagnostického extraktu se aplikují na kůži předloktí, poté se standardizovanou lancetou vpravují do kůže. Nebývá bolestivé, ne více než komáří štípnutí. Po 20-30 min. se odečítá pupen a ev. zarudnutí jako pozitivní odezva na testovaný alergen.

pHmetrické vyšetření

Jde o vyšetření, které spočívá v 24 hodinové monitoraci pH v dolní třetině jícnu. Měření je snímáno tenkou sondičkou zavedenou nosem. pH se zaznamenává do krabičky připevněné na boku vyšetřovaného. S tímto přístrojem pacient dělá běžné denní aktivity i přijímá stravu, vše je rodiči zaznamenáváno. Po 24 hodinách se přístroj z pacienta sejme a lékař vyhodnotí pomocí počítačově zpracovaného záznamu významnost refluxních epizod a určí, zda je gastroesofageální reflux klinicky významný či nikoli. Vyšetření se provádí u malých kojenců a batolat za jednodenní hospitalizace, u starších dětí zhruba od věku 5let lze dle spolupráce dítěte a rodiny vyšetření absolvovat ambulantně. Toto vyšetření u nás v ordinaci neprovádíme.