Odborná způsobilost

Lékař - MUDr. Ivan Drnek

ordinace
 • Promoce na II. lékařské fakultě University Karlovy Praha - 1989
 • Atestace z dětského lékařství I. stupně - 1992
 • Atestace z dětského lékařství II. stupně - 2001
 • Nástavbová atestace v oboru TRN - 1996
 • Specializovaná způsobilost k výkonu povolání lékaře v oboru dětská pneumologie 2007
 • Práce v oboru dětská pneumologie od roku 1992
 • Bronchologická praxe 1994 - 2007
 • Pravidelné vzdělávání v rámci akcí České pediatrické společnosti, v rámci České pneumologické a ftizeologické společnosti, dětské pneumologie a rovněž v rámci České společnosti alergologie a klinické imunologie
 • Diplom celoživotního vzdělávání ČLK - 2009
 • Od roku 2007 externí pracovník ZZSÚK

Sestra

Registrovaná zdravotní sestra se specializací dětská sestra

 • maturita na Střední zdravotnické škole v Ústí nad Labem - 1996
 • Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru všeobecná sestra - 2006
 • Specializovaná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání dětské sestry - 2006
 • Kurz psychologie a pedagogiky dítěte IPVZ Brno - 1998
 • praxe na Dětské klinice Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem do roku 2000 kojenecké oddělení, jednotka intermediární péče
 • dětská plicní ambulance od roku 2007
 • průběžné vzdělávání v rámci kreditového programu Ministerstva zdravotnictví ČR

Do ordinace se lze objednat

 • Telefonicky na mobilu: +420 605 763 644
 • Osobně nebo telefonicky v ordinačních hodinách na čísle: +420 472 742 793 - Pouze v ordinační hodiny

Ordinační doba je na základě objednaných pacientů.

Pokud se pacient nemůže ze závažných důvodů dostavit v objednaném termínu k vyšetření, je nutné, aby se předem omluvil či přeobjednal (osobně či telefonicky),ev. zasláním SMS zprávy na mobilní telefon. Chováte se tak ohleduplně k nám i ostatním pacientům, kterým se pak neprodlužuje čekací doba na odborné vyšetření.

Smluvní pojišťovny

 • 207 OZP - Oborová zdravotní pojišťovna
 • 211 ZPMV - Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR
 • 111 VZP - Všeobecná zdravotní pojišťovna
 • 201 VoZP - Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
 • 205 ČPZP - Česká průmyslová zdravotní pojišťovna